Разрешиха втора амнистия за незаконни строежи

stat
10:08  |  11 октомври 2012 | Политика / Автор Лилия Чалева /  
Любен Татарски: Ако не приемем амнистията, ще трябва да бутнем половин България Любен Татарски: Ако не приемем амнистията, ще трябва да бутнем половин България
Сн.: БГНЕС

Депутатите решиха строежи, изградени до 31 март 2001 г., без строителни документи, да не подлежат на премахване. Това предвиждат приетите промени в Закона за устройство на територията.
Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Това гласи текст от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, предаде "Фокус".

С днешното решение мнозинството амнистира незаконните строежи в периода от 1987 г. до 2001 г.
Първата строителна амнистия на незаконните строежи беше обявена през 2001 г. и валидна за обекти без строителни разрешителни, изградени преди април 1987 г. Сега това се дава и за обекти, построени до 31 март 2001 г., когато е влязъл в сила Законът за устройство на територията.

Aмнистираните незаконни постройки трябва да бъдат узаконени само и единствено след като се платят всички възможни такси и глоби заедно с лихвите! Би било честно да се въведе и по-висок данък за подобен тип имоти.

Строител
Според приетите поправки тези незаконни в момента строежи ще могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

Те ще могат да бъдат узаконени по искане на собственика. Това ще става по заявление от собственика до органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, подадено в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
В едномесечен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от общинската администрация съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство, въз основа на който органът изисква необходимите документи и определя срок за представянето им.

За незаконно извършените строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му.

Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване.

Амнистията за незаконните сгради обаче няма да важи за вдигнатите вили в чашките на язовирите, както и за строежите, които вече са в процедура по премахване.

Дефакто половин България е ”незаконно” застроена, а и все пак става въпрос за строителство в собствен имот, което не противоречи на устройствения план.

Гошо
Законодателната промяна беше предизвестена миналия месец от регионалния министър Лиляна Павлова. Предложението беше направено от председателя на парламентарната комисия по регионално развитие Любен Татарски (ГЕРБ) и подкрепено от браншовата камара на строителните фирми. По думите му в цялата страна има незаконно строителство и ако промяната не стане факт, трябва да се бутне половин България. Той допусна, че от амнистията ще се възползват и хората, които масово остъкляваха балкони. За тях удостоверението се изкарва от кметството.

ГЕРБ, като правителство, подкрепя ли незаконното строителство в България? Това ще е първият парламент, който узаконява незаконното строителство. Заравяте едни проблеми, които после няма да бъдат разрешени”, заяви по време на днешния дебат депутатът от ДПС Ремзи Осман.

Искра Фидосова от ГЕРБ обясни, че комисията е дала възможност и удължава срока за удостоверенията за търпимост до март 2001 година и нищо друго не прави.

Депутатът от Коалиция за България Димчо Михалевски заключи, че с приемането на този закон ще продължи възпроизводството на незаконното строителство в България.

Промяната в закона ще влизe в сила 3 месеца след публикуването в “Държавен вестник”, което вероятно ще стане идната седмица.Последно в Политика


Европейската отбрана на фокус при визитата на Меркел

Основните теми на разговорите при визитата на Меркел в София ще са свързани с миграцията и общата европейска отбрана, отбеляза за Дир.бг Даниел Стефанов.