Смесваме горивата с биодизел поетапно

stat
10:46  |  11 декември 2009 | Бизнес / Автор Георги Брандийски /  
200 000 лв. глоба за този, който пуска на пазара течни горива, които не съдържат биогориво 200 000 лв. глоба за този, който пуска на пазара течни горива, които не съдържат биогориво
Сн.: Bulphoto

Поетапно задължително смесване на горива за дизелови двигатели с биогорива, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.

Предвидена е имуществена санкция от 200 000 лв. за този, който пуска на пазара течни горива от нефтен произход, които не съдържат регламентираното количество биогориво, предаде БТА. Целта е подобряване на законовите разпоредби за постигане на реално предлагане и потребление в транспорта на горива от нефтен произход, съдържащи биокомпонент.

Според разработената и приета от МС Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г. е заложен дял от 2% на биогоривата в потреблението на бензин и дизелови горива през 2008 г; 5,75 на сто - през 2010 г.; 10 процента - 2020 г. На базата на направения анализ на европейските практики и съпоставка със ситуацията в България, според която тези срокове не се изпълняват, новото предложение предвижда въвеждане на задължително изискване за смесване на конвенционалния дизел с биодизел в постепенно нарастваща схема.

От 1 март 2010 г. - горива със съдържание на биодизел минимум 2% обемни. От 1 септември 2010 г - 3 на сто обемни, а от 1 март 2011 година - със съдържание на биодизел минимум 4 на сто обемни. Същевременно е предвиден двумесечен срок за всяка от стъпките, в който бензиностанциите се задължават да предлагат на пазара само съответстващи на тези изисквания дизелови горива. Така реалното предлагане на дизелови горива с биодизел ще започне от 1 май 2010 г., а следващите стъпки за повишаване на задължителния минимум ще се реализират съответно от 1 ноември 2010 г. и от 1 май май 2011 г.
Последно в Бизнес


Активизира се Източният маршрут на мигрантите

Миграционната криза в Европа продължава, независимо от намаляването на миграционните потоци от Северна Африка, Близкия Изток и Азия през 2017 г.