Ще напусне ли Великобритания наистина ЕС?

15.11.16 523 гласа

Резултати
Смятате ли, че Великобритания ще напусне наистина ЕС? Резултати