Какви са причините за раздора около Истанбулската конвенция?

29.01.18 612 гласа

Резултати
Какви са причините за раздора около Истанбулската конвенция?

Недостатъчната информираност в обществото

Разнопосочното политическо говорене

Липсата на аргументирани дебати

Съдържанието на нормативния документ

Българската народопсихология

Друго (обосновете се в коментар)

Не мога да прецения

Резултати