Превръщат ли се терористичните атаки във война?

19.06.17 1005 гласа

Резултати
Смятате ли, че терористичните атаки се превръщат във война? Резултати