Превръщат ли се терористичните атаки във война?

19.06.17 2210 гласа

Резултати
Смятате ли, че терористичните атаки се превръщат във война? Резултати