04.01.17 | Гласували 6345

Оценете България след 10 години в ЕС

Резултати

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За опазването на гражданските права в ЕС


Амнести интернешънъл
Европейска комисия
8%
гласували: 26
92%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

Европейският парламент е единственият орган на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от най-големите демократични асамблеи в света. Неговите 751 членове представляват 500 милиона жители на ЕС. Те се избират веднъж на пет години от гласоподавателите в 28 държави-членки.