08.02.13 | Гласували 15941

Лифт и нови писти в Банско - За или Против?

За - сегашните са недостатъчни

За - ще допринесат развитието на региона

За - има нужда и от нови хотели

Против - не са нужни

Против - ще унищожат части от Национален парк Пирин

Против - Банско е презастроено

Не мога да преценя

Резултати

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За новия план за управление на Националния парк "Пирин"


Мариела Начева
заместник-министър на околната среда и водите
Вера Стаевска
еколог от "Зелени закони"
59%
гласували: 93
41%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

29 септември 2016

Общинските съветници на Стара Загора приеха предложението на кмета Живко Тодоров да бъде направен нов устройствен план за максимално запазване на растителността в парк "Бедечка" и да се спре застрояването.